Lìwèijì 5:2

2 Huò shì yǒu rén mó le bú jié de wù , wúlùn shì bú jié de sǐ shòu , shì bú jié de sǐ xù , shì bú jié de sǐ chóng , tā què bù zhīdào , yīncǐ chéng le bú jié , jiù yǒu le zuì .