Lìwèijì 6:15

15 Jìsī yào cóng qízhōng jiù shì cóng sù jì de xì miàn zhōng qǔ chū zìjǐ de yī bǎ , yòu yào qǔ xiē yóu hé sù jì shàng suǒyǒude rǔxiāng , shāo zaì tán shàng , fèng gĕi Yēhéhuá wéi xīnxiāng sù jì de jìniàn .