4 Tā jì fàn le zuì , yǒu le guò fàn , jiù yào guī hái tā suǒ qiǎngduó de , huò shì yīn qīyē suǒ de de , huò shì rén jiāofù tāde , huò shì rén wèi shī tā suǒ jiǎn de wù ,