Lìwèijì 7:12

12 Tā ruò wéi gǎnxiè xiànshang , jiù yào yòng diào yóu de wú jiào bǐng hé mā yóu de wú jiào baóbǐng , bìng yòng yóu diào yún xì miàn zuò de bǐng , yǔ gǎnxiè jì yītóng xiànshang .