Lìwèijì 7:18

18 Dì sān tiān ruò chī le píngān jì de ròu , zhè jì bì bù mĕng yuènà , rén suǒ xiàn de yĕ bù suàn wéi jì , fǎn wéi kè zēng xián de , chī zhè jì ròu de , jiù bì dāndāng tāde zuìniè .