Lìwèijì 8:30

30 Móxī qǔ diǎn gāo yóu hé tán shàng de xuè , tán zaì Yàlún hé tāde yīfu shàng , bìng tā érzi hé tā érzi de yīfu shàng , shǐ tā hé tāmende yīfu yītóng chéng shèng .