Lùdéjì 1:16

16 Lùdé shuō , búyào cuī wǒ huí qù bú gēnsuí nǐ , nǐ wǎng nǎli qù , wǒ yĕ wǎng nàli qù . nǐ zaì nǎli zhù sù , wǒ yĕ zaì nàli zhù sù . nǐde guó jiù shì wǒde guó , nǐde shén jiù shì wǒde shén .