Lùdéjì 1:21

21 Wǒ mǎn mǎn de chū qù , Yēhéhuá shǐ wǒ kōng kōng de huí lái . Yēhéhuá jiàng huò yǔ wǒ , quánnéng zhĕ shǐ wǒ shòu kǔ , jì shì zhèyàng , nǐmen wèihé hái jiào wǒ ná é mǐ ne .