65 Jiù yǒu rén tǔ tuòmo zaì tā liǎn shang , yòu méng zhe tāde liǎn , yòng quántou dǎ tā , duì tā shuō , nǐ shuō yùyán ba . chāiyì jiē guo tā lái yòng shǒuzhǎng dǎ tā .