19 Yúshì fēnfu zhòngrén zuò zaì cǎodì shang . jiù ná zhe zhè wǔ ge bǐng , liǎng tiaó yú , wàng zhe tiān , zhùfú , bāi kāi bǐng , dìgĕi méntǔ . méntǔ yòu dìgĕi zhòngrén .