Mǎtaìfúyīn 4:23

23 Yēsū zǒu biàn Jiālìlì , zaì gè gōngtáng lǐ jiàoxun rén , chuán tiānguó de fúyin , yīzhì bǎixìng gèyàng de bìngzhèng .
Do Not Sell My Info (CA only)