Mǎtaìfúyīn 8:17

17 Zhè shì yào yìngyàn xiānzhī Yǐsaìyà de huà , shuō , tā daìtì wǒmen de ruǎnfuò , dāndāng wǒmen de jíbìng .
Do Not Sell My Info (CA only)