13 Xī \'ān de mín ( mín yuánwén zuò nǚzi ) nǎ , qǐlai chuaì gǔ ba . wǒ bì shǐ nǐde jiǎo chéngwéi tiĕ , shǐ nǐde tí chéngwéi tóng . nǐ bì dá suì duō guó de mín . jiāng tāmende cái xiàn yǔ Yēhéhuá , jiāng tāmende huò xiàn yǔ pǔ tiān xià de zhǔ .