6 Tāmen bì yòng dāo jiàn huǐhuaì Yàshù dì , hé Nínglù dì de guān kǒu . Yàshù rén jìnrù wǒmen de dì jìng , jiàntà de shíhou , tā bì zhĕngjiù wǒmen .