17 Tāmen bì tiǎn tǔ rú shé, yòu rú tǔ zhōng fù xíng de wù , zhàn zhàn jīng jīng dì chū tāmende yíng zhaì . tāmen bì zhàn jù tóu jiàng Yēhéhuá , yĕ bì yīn wǒmen de shén ér jùpà .