24 Wéidú wǒde púrén Jiālè , yīn tā Lìng yǒu yī gè xīnzhì , zhuān yī gēn cóng wǒ , wǒ jiù bǎ tā lǐng jìn tā suǒ qù guō de nà dì . tāde hòuyì yĕ bì de nà dì wéi yè .