Mínshùjì 16:40

40 Gĕi Yǐsèliè rén zuò jìniàn , shǐ Yàlún hòuyì zhī waì de rén bùdé jìn qián lái zaì Yēhéhuá miànqián shāoxiāng , miǎndé tā zāo Kĕlā hé tā yī dǎng suǒ zāo de . zhè nǎi shì zhào Yēhéhuá jiè zhe Móxī suǒ fēnfu de .