10 Shuí néng shǔ diǎn Yǎgè de chéntǔ , shuí néng jìsuàn Yǐsèliè de sì fēn ...zhīyī , wǒ yuàn rú yì rén zhī sǐ ér sǐ . wǒ yuàn rú yì rén zhī zhōng ér zhōng .