Mínshùjì 28:15

15 Yòu yào jiàng yī zhǐ gōng shānyáng wéi shú zuì jì , xiàn gĕi Yēhéhuá . yào xiàn zaì cháng xiàn de Fánjì hé tóng xiàn de diàn jì yǐwaì .