Mínshùjì 28:24

24 Yī lián qī rì , mĕi rì yào zhào zhè lì bǎ xīnxiāng huǒ jì de shíwù xiàn gĕi Yēhéhuá , shì zaì cháng xiàn de Fánjì hé tóng xiàn de diàn jì yǐwaì .