Mínshùjì 35:21

21 Huò shì yīn chóuhèn yòng shǒu dá rén , yǐzhì yú sǐ , nà dá rén de bì beì zhìsǐ . tā shì gù shārén de . bào xuè chóu de yī yùjiàn jiù shā tā .