Mínshùjì 35:23

23 Huò shì méiyǒu kànjian de shíhou yòng kĕyǐ dá sǐ rén de shítou rēng zaì rénshēn shàng , yǐzhì yú sǐ , bĕnlái yǔ tā wú chóu , yĕ wú yì haì tā .