17 Wǒ zaì yìxiàng zhòng kànjian nàxiē mǎ hé qí mǎ de , qí mǎ de xiōng qián yǒu jiǎ rú huǒ , yǔ zǐ mǎnǎo , bìng liúhuáng . mǎ de tóu hǎoxiàng shīzitóu , yǒu huǒ , yǒu yān , yǒu liúhuáng , cóng mǎ de kǒu zhòng chūlai .