Sāmǔĕrjìshàng 10:14

14 Sǎoluó de shūshu wèn Sǎoluó hé tā púrén shuō , nǐmen wǎng nǎli qù le . huídá shuō , zhǎo lü qù le . wǒmen jiàn méiyǒu lü , jiù dào le Sǎmǔĕr nàli .