Sāmǔĕrjìshàng 11:1

1 Yàmén rén de wáng ná xiá shàng lái , duì zhe Jīliè yǎ bǐ ān yíng . yǎ bǐ zhòngrén duì ná xiá shuō , nǐ yǔ wǒmen lì yuē , wǒmen jiù fúshì nǐ .