Sāmǔĕrjìshàng 12:8

8 Cóng qián Yǎgè dào le Āijí , hòulái nǐmen lièzǔ hū qiú Yēhéhuá , Yēhéhuá jiù chāiqiǎn Móxī , Yàlún lǐng nǐmen lièzǔ chū Āijí , shǐ tāmen zaì zhè dìfang jūzhù .