Sāmǔĕrjìshàng 14:21

21 Cóng qián yóu sìfāng lái gēnsuí Fēilìshì jūn de Xībólái rén xiànzaì yĕ zhuǎn guō lái , bāngzhu gēnsuí Sǎoluó hé Yuēnádān de Yǐsèliè rén le .