18 Qízhōng yǒu yī gè shàonián rén shuō , wǒ céng jiàn Bólìhéng rén Yēxī de yī gè érzi shàn yú tán qín , shì dà yǒu yǒnggǎn de zhànshì , shuōhuà hé yí , róngmào jùnmĕi , Yēhéhuá yĕ yǔ tā tóng zaì .