Sāmǔĕrjìshàng 16:16

16 Wǒmen de zhǔ kĕyǐ fēnfu miànqián de chénpú , zhǎo yī gè shàn yú tán qín de lái , dĕng shén nàli lái de è mó líndào nǐ shēnshang de shíhou , shǐ tā yòng shǒu tán qín , nǐ jiù hǎo le .