Sāmǔĕrjìshàng 17:13

13 Yēxī de sān gè dà érzi gēnsuí Sǎoluó chū zhēng . zhè chū zhēng de sān gè érzi , zhǎngzǐ míng jiào Yǐlì yē , cì zǐ míng jiào yà bǐ ná dá , sān zǐ míng jiào Shāmǎ .