Sāmǔĕrjìshàng 17:26

26 Dàwèi wèn zhàn zaì pángbiān de rén shuō , yǒu rén shā zhè Fēilìshì rén , chúdiào Yǐsèliè rén de chǐ rǔ , zĕnyàng dāi tā ne . zhè wèi shòu gēlǐ de Fēilìshì rén shì shuí ne . jìnggǎn xiàng yǒngshēng shén de jūnduì mà zhèn ma .