Sāmǔĕrjìshàng 17:47

47 Yòu shǐ zhè zhòngrén zhīdào Yēhéhuá shǐ rén déshèng , bú shì yòng dāo yòng qiāng , yīnwei zhēng zhàn de shēng baì quán zaìhu Yēhéhuá . tā bìjiāng nǐmen jiāo zaì wǒmen shǒu lǐ .