Sāmǔĕrjìshàng 17:51

51 Dàwèi paó qù , zhàn zaì Fēilìshì rénshēn páng , jiāng tāde dāo cóng qiào zhōng bá chūlai , shā sǐ tā , gē le tāde tóu . Fēilìshì zhòngrén kànjian tāmen tǎo zhàn de yǒng shì sǐ le , jiù dōu taópǎo .