Sāmǔĕrjìshàng 24:8

8 Suíhòu Dàwèi yĕ qǐlai , cóng dòng lǐ chū qù , hūjiào Sǎoluó shuō , wǒ zhǔ , wǒ wáng . Sǎoluó huí tóu guānkàn , Dàwèi jiù qū shēn , liǎn fú yú dì xià baì .