Sāmǔĕrjìshàng 27:8

8 Dàwèi hé gēnsuí tāde rén shàng qù , qīn duó Jīshùrén , jī sè rén , Yàmǎlì rén zhī dì . zhè jǐ zú lì lái zhù zaì nà dì , cóng Shūĕr zhídào Āijí .