Sāmǔĕrjìshàng 4:2

2 Fēilìshì rén xiàng Yǐsèliè rén bǎi zhèn . liǎng jūn jiāo zhàn de shíhou , Yǐsèliè rén baì zaì Fēilìshì rén miànqián . Fēilìshì rén zaì zhàn cháng shàng shā le tāmende jūn bīng yuē yǒu sì qiā rén .