Sāmǔĕrjìshàng 4:6

6 Fēilìshì rén tīngjian huānhū de shēngyīn , jiù shuō , zaì Xībólái rén yíng lǐ dàshēng huānhū , shì shénme yuángù ne . suíhòu jiù zhīdào Yēhéhuá de yuē guì dào le yíng zhōng .