8 Wǒmen yǒu huò le . shuí néng jiù wǒmen tuōlí zhèxie dà néng zhī shén de shǒu ne . cóng qián zaì kuàngyĕ yòng gèyàng zāiyāng jī dá Āijí rén de , jiù shì zhèxie shén .