Sāmǔĕrjìshàng 7:13

13 Cóngcǐ , Fēilìshì rén jiù beì zhìfú , bù gǎn zaì rù Yǐsèliè rén de jìng neì . Sǎmǔĕr zuò shì shī de shíhou , Yēhéhuá de shǒu gōngjī Fēilìshì rén .