Sāmǔĕrjìshàng 9:4

4 Sǎoluó jiù zǒu guō Yǐfǎlián shān dì , yòu guō shā lì s Hādì , dōu méiyǒu zhǎo zhe . yòu guō sHālín dì , lü yĕ bú zaì nàli . yòu guō Biànyǎmǐn dì , hái méiyǒu zhǎo zhe .