12 Érqiĕ bēiāi kū haó , jìnshí dào wǎnshang , shì yīn Sǎoluó hé tā érzi Yuēnádān , bìng Yēhéhuá de mín Yǐsèliè jiā de rén , dǎo zaì dāo xià .