Sāmǔĕrjìxià 15:36

36 Sādū de érzi yà xī mǎ sī , yà bǐ yà tāde érzi Yuēnádān , yĕ dōu zaì nàli . fán nǐmen suǒ tīngjian de kĕyǐ tuō zhè èr rén lái bàogào wǒ .