Sāmǔĕrjìxià 18:22

22 Sādū de érzi yà xī mǎ sī yòu duì Yuēyē shuō , wúlùn zĕnyàng , qiú nǐ róng wǒ suí zhe gǔ shì rén paó qù . Yuēyē shuō , wǒ ér , nǐ bào zhè xìnxī , jì bùdé shǎngcì , hébì yào paó qù ne .