Sāmǔĕrjìxià 19:11

11 Dàwèi wáng chāi rén qù jiàn jìsī Sādū hé yà bǐ yà tā , shuō , nǐmen dāng xiàng Yóudà zhǎnglǎo shuō , Yǐsèliè zhòngrén yǐjing yǒu huà qǐng wáng huí gōng , nǐmen wèishénme luō zaì tāmen hòutou ne .