Sāmǔĕrjìxià 19:14

14 Rúcǐ jiù wǎnhuí Yóudà zhòngrén de xīn , rútóng yī rén de xīn . tāmen biàn dǎfa rén qù jiàn wáng , shuō , qǐng wáng hé wáng de yīqiè chénpú huí lái .