Sāmǔĕrjìxià 21:4

4 Jībiàn rén huídá shuō , wǒmen hé Sǎoluó yǔ tā jiā de shì bìng bù guān hū jīn yín , yĕ búyào yīn wǒmen de yuángù shā yī gè Yǐsèliè rén . Dàwèi shuō , nǐmen zĕnyàng shuō , wǒ jiù wèi nǐmen zĕnyàng xíng .