Sāmǔĕrjìxià 22:3

3 Wǒde shén , wǒde pánshí , wǒ suǒ tóukào de . tā shì wǒde dùnpái , shì zhĕngjiù wǒde jiǎo , shì wǒde gāo tái , shì wǒde bìnàn suǒ . wǒde jiù zhǔ a , nǐ shì jiù wǒ tuōlí qiángbào de .