Sāmǔĕrjìxià 4:12

12 Yúshì Dàwèi fēnfu shàonián rén jiāng tāmen shā le , kǎn duàn tāmende shǒu jiǎo , guà zaì Xībǎilún de chí páng , què jiāng yī shī bō shè de shǒu jí zàng zaì Xībǎilún Níér de fùnmù lǐ .