Sāmǔĕrjìxià 4:10

10 Cóng qián yǒu rén bàogào wǒ shuō , Sǎoluó sǐ le , tā zì yǐwéi bào hǎo xiāoxi . wǒ jiù ná zhù tā , jiāng tā shā zaì xǐ gé là , zhè jiù zuò le tā bào xiāoxi de shǎngcì .