Sāmǔĕrjìxià 5:17

17 Fēilìshì rén tīngjian rén gāo Dàwèi zuò Yǐsèliè wáng , Fēilìshì zhòngrén jiù shàng lái xún suǒ Dàwèi . Dàwèi tīngjian , jiù xià dào bǎo zhàng .